EigenBeheer.com HOME Over EigenBeheer.com Contact Algemene voorwaarden
dé oplossing voor een pensioen op maat
Eigen beheer


Als u overweegt om uw pensioen in eigen beheer op te bouwen spelen er diverse afwegingen. Er zijn voor- en nadelen te benoemen ten opzichte van het extern verzekeren van uw pensioen.


Voordelen:


  • Extra liquiditeit. De pensioenreserve vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat u over een deel van uw winst geen belasting betaalt. Zo houdt u meer over om in uw bedrijf te investeren. Dit is uiteraard goedkoper dan lenen bij de bank.

  • U bepaalt zelf hoe u uw pensioenreserve investeert. In uw eigen bedrijf, in een door uzelf samengestelde aandelenportefeuille, op een spaarrekening, of u laat het door een vermogensbeheerder doen.

  • Lagere kosten. Een pensioenverzekeraar brengt meer kosten in rekening dan u bij een pensioen in eigen beheer kwijt bent. Uiteraard geldt hierbij wel dat de besparing groter is naarmate u meer zelf beheert. Een verzekeraar doet het vermogensbeheer voor u en maakt een pensioenovereenkomst op.

  • Onafhankelijkheid. Omdat u zelf aan het roer staat, kunt u op ieder moment besluiten te wijzigen van vermogensbeheerder of accountant. U kunt de pensioenregeling aanpassen aan uw eigen wensen en u kunt zelf een adviseur inschakelen. Voor de meeste ondernemers is dit veel waard.


Nadelen:


  • Minder zekerstelling. Een verzekeraar valt onder uitgebreid toezicht van DNB en AFM. Als u pensioen in eigen beheer opbouwt in dezelfde B.V. die ook het bedrijfsrisico loopt, valt het pensioen bij een faillissement in de faillissementsboedel. Uw opgebouwde pensioen is dan zeer waarschijnlijk niet te redden. Als u met een holding- of beheer-B.V. werkt, zijn er wél mogelijkheden om uw pensioen te beschermen tegen faillissementsrisico's. Als u in dienst bent bij uw beheer-B.V. en daar ook het pensioen opbouwt, zal de pensioenreserve niet in een faillissementsboedel vallen. Het is hierbij wel belangrijk om op te merken dat als u uw pensioenreserve uitleent aan uw werk-B.V. om in uw bedrijf te investeren, u alsnog het risico loopt dat de pensioengelden bij een faillissement verloren gaan.

  • U zult er zelf voor moeten zorgen dat er op uw pensioendatum genoeg liquide middelen zijn om uw pensioen uit te keren. Ook al is er geen geld aanwezig, de belastingdienst zal u wel een aanslag opleggen voor de belasting die er betaald zou moeten worden over de uitkering die er niet is. Planning is dus vereist.

  • Waar de onafhankelijkheid een voordeel is, heeft dit ook nadelen. Hoe vindt u een goede adviseur? Welke vermogensbeheerder is geschikt? Hoe vaak moet de pensioenovereenkomst worden aangepast aan nieuwe wetgeving? Een verzekeraar zal u waarschuwen, als u het pensioen zelf opbouwt bent u zelf verantwoordelijk.

  • Het verkopen van uw onderneming wordt lastiger met een pensioenreserve op de balans. De reserve is meestal geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen (zoals een pand, machines of voorraden) en is zelden contant beschikbaar. Dat betekent dat u uw bedrijf voor een lager bedrag verkoopt inclusief pensioenreserve, of de overnemende partij moet de pensioenreserve uitkopen. In het eerste geval is uw pensioen afhankelijk van het slagen van het bedrijf, in het tweede geval wordt de overname moeilijker omdat de prijs omhoog gaat.

  • Het overlijdensrisico moet in de meeste gevallen alsnog bij een verzekeraar worden ondergebracht. Omdat de kans op overlijden relatief klein is, zijn de premies hiervoor vele malen lager dan voor de opbouw van het ouderdomspensioen.

  • Bij het uitkeren van dividend moet eerst een toets worden uitgevoerd of er na uitkering van dividend genoeg vermogen in de BV aanwezig blijft om het pensioen uit te kunnen keren. Een pensioen in eigen beheer kan er dus voor zorgen dat u wordt beperkt in het uitkeren van dividend.


Conclusie:Pensioen in eigen beheer heeft veel voordelen, maar een afweging tussen de voor- en nadelen is noodzakelijk.