EigenBeheer.com HOME Over EigenBeheer.com Contact Algemene voorwaarden
dé oplossing voor een pensioen op maat
De kranten en het internet staan er vol van: pensioenontwikkelingen. Het is u dan ook vast niet ontgaan dat de maximale pensioenopbouw vanaf 1 januari 2014 wordt verlaagd. Maar heeft u al actie ondernomen? Want deze wijziging heeft ook gevolgen voor uw pensioenregeling!

Vóór het einde van het jaar moet uw pensioenregeling zijn aangepast aan de nieuwe fiscale eisen, om te voorkomen dat uw regeling niet meer als pensioenregeling kwalificeert. De belastingdienst keurt de pensioenregeling dan af. Als u de pensioenregeling niet aanpast en deze is fiscaal bovenmatig, zal de belastingdienst de waarde van de pensioenaanspraak belasten tegen 52% vermeerderd met 20% revisierente. Omdat de pensioenvoorziening vaak tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s bedraagt, kan de aanslag enorm zijn.

Voorkom dit en onderneem nu actie!

Wat verandert er?
De standaard pensioenleeftijd gaat van 65 jaar naar 67 jaar. Ook de AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Daarnaast wordt de maximale pensioenopbouw verlaagd van 2% naar 1,9% per dienstjaar voor eindloonregelingen. Voor middelloonregelingen wordt de maximale opbouw verlaagd van 2,25% per dienstjaar naar 2,15%.

Het pensioen dat u tot 1 januari 2014 heeft opgebouwd wordt niet verlaagd. De aanpassingen hebben alleen gevolgen voor uw pensioenopbouw vanaf 2014.

Naast de aanpassing per 1 januari 2014 is de verwachting dat de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen vanaf 2015 verder worden verlaagd. Over deze aanpassingen wordt nog steeds door de regering met de oppositiepartijen en sociale partners onderhandeld. Hierdoor is het nog niet mogelijk de pensioenregeling ineens aan te passen aan de regels zoals die mogelijk vanaf 2015 gaan gelden.

U heeft drie mogelijkheden:

1. U handhaaft de pensioenleeftijd voor de volledige regeling op 65 jaar.
  • Dit heeft als gevolg dat het opbouwpercentage per jaar verder wordt verlaagd naar 1,63% voor eindloonregelingen en 1,84% voor middelloonregelingen. Het voordeel is dat u het eenvoudig houdt door één pensioenleeftijd te hanteren. De pensioenleeftijd loopt alleen niet in de pas met de AOW-leeftijd die voor u geldt. Dit kunt u in de toekomst oplossen door het pensioen later te laten ingaan (uitstellen). Daarnaast kunt u het pensioen ook eerder in laten gaan. Onze pensioenovereenkomsten kennen deze mogelijkheden.

    Voor eindloonregelingen geldt: Omdat u in het verleden méér heeft opgebouwd dan volgens de nieuwe regels is toegestaan, wordt een zogeheten “excedent” berekend. Het excedent is het verschil in pensioenopbouw tussen het oude en het nieuwe opbouwpercentage. Dit excedent wordt zodanig bepaald dat de waarde van het opgebouwde pensioen niet verandert. Het excedent wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast, maar stijgt niet mee door salarisverhogingen.

2. U verhoogt de pensioenleeftijd van het volledige pensioen naar 67 jaar.
  • Hierdoor sluit de pensioenleeftijd beter aan op de AOW-leeftijd. De jaarlijkse pensioenopbouw wordt hoger dan bij optie 1, maar omdat het pensioen later ingaat en dus korter uitkeert, is de waarde van de pensioenaanspraak nagenoeg identiek aan de eerste situatie.

    Omdat u in het verleden méér heeft opgebouwd dan volgens de nieuwe regels is toegestaan en het pensioen twee jaar later ingaat wordt een zogeheten “excedent” berekend. Het excedent is het verschil in pensioenopbouw tussen de oude en de nieuwe pensioenopbouw. Dit excedent wordt zodanig bepaald dat de waarde van het opgebouwde pensioen niet verandert. Het excedent wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast, maar stijgt niet mee door salarisverhogingen.

3. U laat de bestaande opbouw op 65 jaar en de nieuwe opbouw gaat naar pensioenleeftijd 67 jaar.
  • De huidige regeling loopt door tot 1 januari 2014 en wordt dan ‘premievrij’ gemaakt. Het pensioen dat tot 2014 is opgebouwd wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast indien u dat heeft vastgelegd in uw pensioenovereenkomst, maar stijgt niet mee door salarisverhogingen.

    Tegelijkertijd gaat de nieuwe pensioenregeling in. Deze loopt door tot uw 67e jaar. Dit betekent wel dat er twee verschillende pensioenregelingen zijn met twee pensioenleeftijden. Indien u overweegt deze keuze te maken, raden wij u aan vooraf een specialist te raadplegen.
Hieronder staan rekenvoorbeelden om toe te lichten wat de verschillende keuzes voor gevolgen hebben.

WetVAP
Maak uw keuze vóór 1 december 2013!
Als u te laat bent met aanpassen, kan de volledige pensioenregeling door de fiscus worden afgekeurd. Om te voorkomen dat u te laat bent, adviseren wij u om vóór 1 december een keuze te maken. In dat geval kunnen wij de pensioenovereenkomst op tijd aanpassen.

Wilt u dat wij uw regeling aanpassen aan de nieuwe eisen? Vul het aanvraagformulier in en mail het naar Info@EigenBeheer.com.

U ontvangt van ons nog dit jaar een nieuwe pensioenovereenkomst. Omdat de arbeidsvoorwaarden wijzigen, moet de algemene vergadering van aandeelhouders hiertoe besluiten. Daarom sturen wij u ook notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, die u kunt ondertekenen.

De berekening van het excedent ontvangt u begin 2014, omdat deze berekening met de dan geldende rente moet worden uitgevoerd. In deze berekening staan ook de op te bouwen pensioenen in de oude en de nieuwe situatie overzichtelijk naast elkaar vergeleken.

Wij rekenen voor dit totale pakket € 125,-- excl. BTW. Als er voor uw pensioenregeling geen excedent van toepassing is, ontvangt u € 20,-- korting. Deze korting wordt automatisch verrekend.

Om het excedent te kunnen berekenen moet ook de berekening van de voorziening per 31 december 2013 worden gemaakt. Hiervoor rekenen wij het reguliere tarief van € 95,-- excl. BTW. Heeft u deze berekening al door ons laten maken? Dan vervallen deze kosten uiteraard.

Wilt u geen gebruik maken van ons aanbod? Neem dan contact op met een adviseur om de pensioenregeling aan de nieuwe regels te laten voldoen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bereiken op Info@EigenBeheer.com of op 030-8779289. Tot het einde van het jaar zijn wij iedere vrijdag van 10:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden.